Frequency

AKTUELT

Eit resultat er den endelige konsekvensen av en rekke handlingar eller hendingar. Det ligger veldig ofte hardt arbeid, gode tankar og store budsjett bak alt som blir gjort i marknaden.  Frequency er opptatt av at denne investeringa skal lede til resultat og noko som både vi og kundane kan vere stolte av.  Våre kundar sin suksess er vår suksess.