Ny nettstad: Fjord Miljø

Gratulerer til Fjord Miljø med ny nettstad! Tusen takk for oppdraget! 🙂

Nettstad: Frequency
Foto: Øystein Torheim Photography

Om Fjord Miljø:
Sidan 2017 har Fjord Miljø utvikla og selt berekraftige miljøløysingar til oppdrettsnæringa. Vi rettar hovudsakleg merksemd på merdmiljø, fiskevelferd og tilvekst i opne anlegg i sjø.