Oppføringer av trygve

«Snakk om flaks!»

«Når du ikkje berre skal stole på flaksen i marknadsarbeidet». Slik er slagordet til Frequency. Reklamebyrået som gjer deg moglegheiten til å fortelje di historie på rett måte, til dei rette kundane og til ein fornuftig pris.   Nokre menneske når sine mål oftare enn andre. Og lettare, likar vi å tru. Sanninga er at bak flaks ligg det oftast mykje hardt arbeid. Desse menneska har ofte mot og evne til å tenkje både med hovudet, magen og hjartet. Mange gode idear har truleg gått tapt fordi tida var for knapp, målet for […]