INTERNETT OG SOSIALE MEDIUM

  • Komplett nettside
  • Innhaldsbehandling og tekstskriving
  • Internettreklame
  • Reklame og innhald på sosiale medium