Frequency

REKLAME

Reklame er ein marknadsføringskommunikasjon som brukar eit sponsa bodskap for å marknadsføre eller selge eit produkt, ein teneste eller ein idé. Man kan kommunisere gjennom tradisjonelle medier som avis, magasin, TV, radio, utendørs reklame. Eller ein kan gjere dette digitalt gjennom søkeresultat, blogg, sosiale medier eller nettsider.