• FQ Strategi

  Ein strategi er ein planmessig måte å tilnærme seg ei problemstilling på.

 • FQ FILM

  Visuell kommunikasjon vert stadig viktigare i den digitale verda vår, og ein god film er ofte det som skal til for å få fram bodskapen din på ein presis og inspirerande måte.

 • Bilpromo

  Vi elskar bil! I mange år har Frequency produsert redaksjonelt forbrukarstoff om nye bilar, både for lokalaviser og i eigne publikasjonar.

 • ANNONSEPLASSERING

  Frequency har i fleire år plassert store millionbudsjett for leiande aktørar i Noreg. Dette har gjeve oss innblikk i ulike mediekanalar som gjer at vi kan vere gode rådgjevarar og forhandlarar når ein skal gjennomføre ein annonsekampanje.

tenkeTENKE

Tenk før du handler! Hvorfor skal kunden velge nettopp deg? I Frequency har vi lang erfaring med etablering av nye bedrifter og å hjelpe de som ønsker kartlegging og forbedring av sin strategi. Vi kan være behjelpelig i alt fra markedsstrategi og undersøkelser, forretningsutvikling, mentortjenester og kommunikasjonsstrategi.

SKAPE

Bruk de riktige virkemidlene! Hvilke produkter skal skapes for å treffe målgruppen din best? I Frequency har vi spisskompetanse i kreative konseptløsninger og utvikler visuelle profiler som styrker din merkevare. Vi leverer alt fra tradisjonelle trykksaker som visittkort, magasin og flyers, til digitalt arbeid med design av nettsider, annonser, film og 3D.

INSPIRERE

Gjør kunden forelsket i deg! Du må vise deg frem og inspirere kunden til å handle med deg! I Frequency finner vi den optimale distribusjonsløsningen til deg, tilpasser kommunikasjonsflaten til ditt behov og hvor budskapet effektivt blir presentert. Vi kan hjelpe deg til å få ditt budskap ut til din målgruppe på ulike medieflater.

Reklamebyrået Frequency

Alle bedrifter har bruk for ulike reklame-, design- og kommunikasjonstenester. Vi har difor satt opp våre tenester som «pakkar» for å gjere det mest mogleg enkelt for deg både å finne rettleiande prisar og gjerne finne inspirasjon til produkt og tenester som bedrifta di gjerne skulle ha nytta seg av. Frequency er eit vaskekte vestlandsbyrå som har bygd opp brei kompetanse på alle delar av det såkalla «kommunikasjonshjulet», slik at vi kan hjelpe kundane frå A til Å i jungelen av moglegheiter.

Vi er etablert fleire stader på Vestlandet for å vere nær kundane våre, og vi har etablert eit stort nettverk av samarbeidspartnarar og underleverandørar som sikrar kunden nærleik, gode prisar, god kapasitet og god produktforståing frå byrået si side. Vi håper du kan finne inspirasjon på nettsida vår. Ta gjerne kontakt for ein hyggjeleg og uforpliktande samtale om dine utfordringar!