NÅR DU IKKJE BERRE SKAL STOLE PÅ FLAKSEN I

MARKNADSARBEIDET

Kontakt oss

Frequency tilbyr

SENIORRÅDGJEVING

PERSONLEG OPPFØLGJING

TILGJENGELEGHEIT

ALT-PÅ-EIN-STAD

VERDI-FOR-PENGANE

EKSPRESS-HJELP

START-OPP-HJELP

BEDRIFTS-SKALERING

TEAMWORK

Din kunnskap kombinert med vår erfaring er nøkkelen til suksess i marknaden

Frequency sin arbeidsmetode

TENKE

Legge det gode grunnlaget

SKAPE

Produsere dei gode produkta

INSPIRERE

Gjere marknaden kjøpslysten

STRATEGISK RÅDGJEVING

Ein god strategi og marknadsanalyse gjer marknadsarbeidet til ein leik

Frequency sine produkt

TRYKK OG REKLAME

Brosjyrer, visittkort, magasin

FILM OG FOTO

Reklamefilm, fotografi, drone

INTERNETT

Nettsider, google, facebook

STRATEGI OG KONSEPT

Kommunikasjon, strategi