• Velkomen om bord

  Vi i Frequency kan hjelpe deg å nå ditt mål i marknaden

  Kontakt oss
 • Velkomen om bord

  Vi i Frequency kan hjelpe deg å nå ditt mål i marknaden

  Kontakt oss

Difor «fly» med oss

 • Seniorrådgjeving
 • Personleg oppfølging
 • Tilgjengelegheit
 • Alt på ein stad
 • Verdi for pengane
 • Ekspress-hjelp
 • Start-opp-hjelp
 • Bedrifts-skalering

Vi hjelper deg å nå målet

Vi har ei verktøykasse som kan hjelpe deg med kreativ merkevarebyggjing og lønsam marknadsføring slik at du når målet ditt i marknaden.
Frequency – Vi spelar bedrifta di god!

Design på trykk og nett

 • Logo-design
 • Profilmanual
 • Bedrifts-og skjermpresentasjonar
 • Annonsedesign
 • Visittkort og brosjyrer
 • Logo og design på bil og butikk
 • Avis- og magasinannonser
 • Messemateriell
 • Nettsider
 • Annonsering sosiale medier
 • Innhaldsbehandling sosiale medier
 • Google-annonser
 • Videoannonsering

Film og foto

 • Fleirkameraproduksjonar
 • Sertifisert dronefilming
 • Green screen
 • Live streaming
 • Reklame- og informasjonsfilm
 • Dokumentarfilm
 • Manuskript og voiceover
 • Klipp og redigering
 • Bedriftsfoto
 • Produktfoto
 • Kreativ biletebehandling
 • Kuratert innhald nettside og sosiale medier

Din støttespelar i marknadsføringa

 • Kvifor

  • Spesialistert kunnskap og ekspertise
  • Tids-og ressursbesparelsar
  • Tilgang til teknologi og verktøy
 • Synlig

  • PR-strategi
  • Annonserings-strategi
  • Marknadsføring av di bedrift
  • Marknadsføring av ditt produkt
 • Støttespelar

  • Friskt perspektiv og nye idear
  • Ansvarlegheit og resultat
  • Hjelp med strategisk kommunikasjon

Ei viktig reise mot suksess

Repeterande frekvens i dei rette kanalane er avgjerande for merkevarebygging. Dette for å skape ein identitet og skille seg ut i marknaden.

This is your captain speaking

Frequency AS i Nordfjord består av eit team med marknadsføringspilotar med høg kompetanse over heile breidda i marknadsføringsfaget. Det starta i det små i 1996 då gründer Geir Arne Solheim starta i mediebransjen, og berre to år seinare starta han sitt eige konsulentfirma. Sidan 2012 har marknaden kjent dette firmaet som Frequency AS, der over 500 lokale kundar årleg dreg nytte av kompetansen som er bygd opp i bedrifta gjennom mange år. Du kan godt seie at mange kundar ser på Frequency AS som «litt sitt». Vi har valt å kalle oss marknadsføringspilotar fordi vi handterer til dels komplekse prosessar i marknaden. Bestillinga frå kundane våre er klar: skap størst mogleg marknadseffekt med eit lågast mogleg budsjett, og dette har vi levert på i mange år!

Ved å vere marknadsføringspilotar så skal vi ha god oversikt over alt frå tenkefasen til å skape kvalitetsprodukt som blir distribuert til den rette målgruppa. Gjennom høg kompetanse på fagområde som design, filmskaping, innhaldsproduksjon, annonseplassering, trykksaker og nettsider så har vi god innsikt i kva som skal til for å få kundane dine til å handle. Det handlar om å tenke, skape og inspirere! Vi heiar på dei lokale bedriftene og vårt mål er å spele deg og bedrifta di god slik at du når dine mål. Med Frequency AS som din marknadsføringspilot så kan vi hjelpe deg med å ta av i marknaden, vi bidreg til å gje bodskapen din luft under vengjene, vi hjelper til med å ta merksemda rundt bedrifta di til nye høgder, vi bidreg til å få ideane dine til å fly og vi hjelper deg med å lande kundeavtalene trygt.

Geir Arne Solheim
Eigar og senior marknadsføringspilot

Vi styrer deg mot målet

Vi er eit team med kreative og effektive designarar, fotografar og produsentar med stor lokalkunnskap og engajsjement som blir reflektert i arbeidet vi gjer. Vi møter ditt behov med friske ideer, og våger å gå nye vegar for å vise deg fram i marknaden på best mulig måte.

VÅR ARBEIDSMETODE

TENKE: Vi hjelper deg med å danne eit godt fundament for marknadsarbeidet gjennom eit balansert og godt kommunikasjonsgrunnlag internt i organisasjonen.

SKAPE: Vi hjelper deg med å produsere marknadsmateriell av høg kvalitet til ein fornuftig pris, slik at du kan fortelle historien din på den beste måten i marknaden.

INSPIRERE: Vi hjelper deg med å synleggjere bodskapen i marknaden slik at kundane dine vert inspirerte til å handle med deg!

Velg riktig reise for å nå ditt mål

Vi hjelper deg med å velje dei rette produkta for å formidle informasjon frå di bedrift og ut til verda

Kontakt og support

Ta gjerne kontakt med ein av våre marknadsføringspilotar

Kontakt Kinn:
+47 957 51 992 / geir@frequency.no

Kontakt Eid:
+47 466 93 762 / trygve@frequency.no
+47 909 60 316 / oystein@frequency.no

Postadresse: Frequency AS | Pb 1065, 6704 Deknepollen
Besøkspunkt Måløy: Solvang Næringspark, 6718 Deknepollen
Besøkspunkt Nordfjordeid: Skreddarhuset, 6770 Nordfjordeid

Trygve Johan Solheim
Dagleg leiar og senior marknadsføringspilot
+47 466 93 762 / trygve@frequency.no

Øystein Torheim
Film, foto og dronepilot
+47 909 60 316/ oystein@frequency.no

Thomas Starheim
Digital marknadsføringspilot
+47 988 53 988/ thomas@frequency.no

Geir Arne Solheim
Styreleiar og senior marknadsføringspilot
+47 957 51 992 / geir@frequency.no

Marita Sundet Solheim
Designer og marknadsføringspilot
+47 936 37 385 / marita@frequency.no

Teknisk support (Mediebruket):
Tlf: +47 57 82 19 00
E-post: support@mediebruket.no
Nettstad: Mediebruket support

Passasjer-liste

Nokre av våre gode kundar