Tenke → Skape → Inspirere

Reklame som fungerar. Frequency hjelper deg å bli betre rusta i marknaden gjennom sin enkle «trestegs-strategi».
Denne arbeidsmetoden er gjennomgåande i alt vårt arbeid.

Fotografi: Øystein Forheim, Freqency.no

TRYKK OG REKLAME

Brosjyrer, visittkort, magasin.

Fotografi: Øystein Forheim, Freqency.no

FILM OG FOTO

Reklamefilm, fotografi, drone.

Fotografi: Øystein Forheim, Freqency.no

INTERNETT OG SOSIALE MEDIUM

Nettsider, online annonsering, facebook.

Fotografi: Øystein Forheim, Freqency.no

STRATEGI OG KONSEPT

Kommunikasjon, strategi, analyse.

© Kopirett - Frequency. Alle bilder tatt av Øystein Torheim / Frequency.