• FQ Strategi

  Ein strategi er ein planmessig måte å tilnærme seg ei problemstilling på.

 • FQ FILM

  Visuell kommunikasjon vert stadig viktigare i den digitale verda vår, og ein god film er ofte det som skal til for å få fram bodskapen din på ein presis og inspirerande måte.

 • Bilpromo

  Vi elskar bil! I mange år har Frequency produsert redaksjonelt forbrukarstoff om nye bilar, både for lokalaviser og i eigne publikasjonar.

 • ANNONSEPLASSERING

  Frequency har i fleire år plassert store millionbudsjett for leiande aktørar i Noreg. Dette har gjeve oss innblikk i ulike mediekanalar som gjer at vi kan vere gode rådgjevarar og forhandlarar når ein skal gjennomføre ein annonsekampanje.

tenkeTENKE

Tenk før du handlar! Kvifor skal kunden velge nettopp deg? I Frequency har vi lang erfaring med etablering av nye bedrifter og med å hjelpe dei som ønskjer kartlegging og forbetring av marknadsføringsstrategien sin. Vi kan hjelpe med alt frå marknadsstrategiar og -undersøkingar til forretningsutvikling, mentortenester og kommunikasjonsstrategiar.

SKAPE

Bruk dei rette verkemidla! Kva produkt skal skapast for å treffe målgruppa din best? I Frequency har vi spisskompetanse på kreative konseptløysingar og vi utviklar visuelle profilar som styrkjer merkevara di. Vi leverer alt frå tradisjonelle trykksaker som visittkort, magasin og flygeblad, til digitalt arbeid med design av nettsider, annonser, film og 3D-design.

INSPIRERE

Gjer kunden forelska i deg! Du må vise deg fram og inspirere kunden til å handle med deg! I Frequency finn vi den dei gode distribusjonsløysingane til deg, tilpassar kommunikasjonsflata til å passe behovet ditt og sørgjer for at bodskapen din vert effektivt presentert. Vi kan hjelpe deg med å få bodskapen ut til di målgruppe på ulike medieflater.

Reklamebyrået Frequency

Alle bedrifter har bruk for ulike reklame-, design- og kommunikasjonstenester. Vi har difor sett opp tenestene våre som «pakkar» for å gjere det mest mogleg enkelt for deg både å finne rettleiande prisar og gjerne finne inspirasjon til produkt og tenester som bedrifta di gjerne skulle ha nytta seg av. Sjå linken «produkt» på her på nettstaden. Frequency er eit vaskekte vestlandsbyrå som har bygd opp brei kompetanse på alle delar av det såkalla «kommunikasjonshjulet», slik at vi kan hjelpe kundane frå A til Å i jungelen av moglegheiter.

Vi er etablert fleire stader på Vestlandet for å vere nær kundane våre, og vi har etablert eit stort nettverk av samarbeidspartnarar og underleverandørar som sikrar kunden nærleik, gode prisar, god kapasitet og god produktforståing frå byrået si side. Vi håper du kan finne inspirasjon på nettsida vår. Ta gjerne kontakt for ein hyggjeleg og uforpliktande samtale om dine utfordringar!