OM OSS

EI HJELPANDE HAND

Vi er alltid i nærleiken når du treng oss på Nordvestlandet. Med eit breitt utval av løysingar for di bedrift og ditt produkt, vil vi hjelpe deg med å nå ut til dine kunder på en inspirerande og lønsam måte.

Vi er eit team med kreative og effektive designarar, fotografar og produsentar med stor lokalkunnskap og engajsjement som blir reflektert i arbeidet vi gjer. Vi møter ditt behov med friske ideer, og våger å gå nye vegar for å vise deg fram i marknaden på best mulig måte.

VÅR ARBEIDSMETODE

TENKE: Vi hjelper deg med å danne eit godt fundament for marknadsarbeidet gjennom eit balansert og godt kommunikasjonsgrunnlag internt i organisasjonen.

SKAPE: Vi hjelper deg med å produsere marknadsmateriell av høg kvalitet til ein fornuftig pris, slik at du kan fortelle historien din på den beste måten i marknaden.

INSPIRERE: Vi hjelper deg med å synleggjere bodskapen i marknaden slik at kundane dine vert inspirerte til å handle med deg!

SENIORRÅDGJEVING

PERSONLEG OPPFØLGJING

TILGJENGELEGHEIT

ALT-PÅ-EIN-STAD

VERDI-FOR-PENGANE

EKSPRESS-HJELP

START-OPP-HJELP

BEDRIFTS-SKALERING